CBR Review 2071 in Kanchanpur

CBR Review Workshop is going to be held for Mid West and Far West Region CBR Program on 8 and 9 Falgun 2071 at Mahendra Nagar Kanchanpur Bus Park Hotel Kalash.

Advertisements

National Consultation Workshop on Disability Situation and Disability Policy and Program in Nepal

Ministry of Women Children and Social Welfare, Save the Children and Resource Center for Rehabilitation, Bhaktapur organized National Consultation Workshop on disability situation, policy and program in Nepal on 5-6 September 2014. Key Govt. Stakeholders, INGOs, DPOs and Rehab. Service providers were participated in the workshop.

Group phs

Govt. Scholarship for Children With Disabilities in Nepal for the Year 2070/71

Dear All,

As per Department Of Education  Nepal Guideline;  scholarship for children with disabilities in Nepal will be as follows.

1. Category Ka- Residential Provision in 11 districts of Himalaya Districts- Rs. 30,000. and Hill and Tarai Rs. 25,000. per year.

2. Category Kha- Those who need assistive device and assistance will be Rs. 5000. per year

3. Category Ga- Those who use assistive device or transportation for going to school will be Rs. 3000. per year.

4. Category Gha- For all other general school going children with disability will have Rs.1000. per year.

Accessibility Guidelines final

Aside

Dear All,

RCRD Nepal Is going to organize 1 month long CBR basic training on community based primary rehabilitation by 10th March 2014. Please contact RCRD Training Coordinator for your participation in the  training. Participants from rural area and Govt. CBR Program would given priority list. Contact soon.

सुनौलो अवसर : एक महिने सी.बी.आर. सम्बन्धी आधारभूत तालिम

सम्पूर्ण अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरू

आर.सी.आर.डी. नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र पुनर्स्थापनाका लागि काम गर्ने  मानव स्रोतको विकासको लागि विगत १६ वर्षदेखि लगातार रूपमा काम गर्दै आइरहेको कुरा सर्व विदितै छ ।

यसै क्रममा आगामी २०६९ साल चैत्र २० गते देखी २०७० साल बैशाख २० गते सम्म (तदनुसार २ एप्रील २०१३ देखि ३ मे २०१३ सम्म) समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सी.बी.आर.) सम्बन्धी ३० दिने आधारभूत आवासीय तालिम भक्तपुर स्थित आफ्नै तालिम केन्द्रमा सञ्चालन गर्न गैरहेकोले नेपालको विभिन्न जिल्लामा सी.बी.आर. कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संघ संस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संघ संस्था, सी.बी.आर. वा समाहित शिक्षा कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय लगायत यो तालिम आवश्यक पर्ने सबैलाई यहाँहरूलाई उक्त तालिम आवश्यक भएमा उपयुक्त सहभागी पठाइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

तालिम र यसका विषयवस्तु सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लगायत सहभागीहरुले भर्नुपर्ने फारम र फारम भरेर पठाउनुपर्ने ठेगाना प्राप्त गर्नको लागि तलको लिङ्कमा क्लीक गरि डाउनलोड गर्नुहोला  ।

1 month CBR basic training_Guidelines and application form

Scholarship for the Disabled Students by the Government

कक्षा १ देखी ८ सम्मका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि सरकारले गरेको छात्रवृत्तीको व्यवस्था २०६८/०६९

. छात्रवृत्ती वितरणका आधारहरू

  • अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरूलाई अध्ययन अवसरमा अभिवृद्धि गर्न र सिकाइमा गुणस्तर कायम गर्नका लागि (क) (ख) (ग) र (घ) गरि ४ स्रेणीको छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा रहेका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अपाङ्गताको तह र अवस्था अनुसार श्रेणीगत रूपमा छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउनका लागि लेखाजोखा केन्द्र स्थापना भएका जिल्लामा सबै स्रोत शिक्षकहरूको सहभागितमा केन्द्रको निर्णय वमोजिम र अन्य जिल्लामा सबै स्रोत शिक्षकहरूको सहभागितामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै श्रेणीगत आधारमा विद्यालयका लागि छत्रवृत्ती कोटा निर्धारण गर्ने । कोटा निर्धारण भए अनुसार छात्रवृत्तीको रकम विद्यार्थीलाई वितरणको लागि सम्वन्धित विद्यालयमा निकासा गर्ने ।
  • स्रोतकक्षा विद्यालयमा प्राप्त छात्रवृत्तीको रकम विद्यालयवाटै आवास संचालन भएको भए विद्यालयले आवास खर्चमा प्रयोग गर्ने र अभिभावकहरूवाट आवास संचालन गरेको भए अभिभावकहरूको रोहवरमा विद्यार्थीलाई वुझाउने ।
  • स्रोतकक्षामा आवासीय रूपमा नवस्ने वा स्रोत कक्षा नभएको अन्य विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ती रकम सम्वन्धित अभिभावकको रोहवरमा विद्यालयले वुझाउने ।

: श्रेणी विभाजनका आधार र विद्यार्थीले पाउने छत्रवृत्ती देहायबमोजिम रहेका छन ।

श्रेणी : आफ्नो घरवाट दैनिक आवतजावत गर्न नसक्ने एवं अध्ययनका लागि डेरा गरि वस्नुपर्ने गरिव अपाङ्ग वालवालिकालाई प्रति महिना दार्चुला, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुस्ताङ्, मनाङ, रसुवा, सोलु र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका लागि रू २०००/- का दरले १० महिनाका लागि जम्मा रू २००००/- , अन्य जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रू १७००/- का दरले १० महिनाको जम्मा रू १७०००/- ।

श्रेणी : घरवाट आउँदा जाँदा र विद्यालयमा रहँदा निरन्तर अरूको सहयोग र साधन आवश्यक पर्ने अपाङ्ग वालवालिकालाई प्रतिमहिना रू ५००/- का दरले १० महिनाको रू ५०००/- ।

श्रेणी : घरवाट आउँदा जाँदा यातायातका साधन वा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अपाङ्ग वालवालिकालाई प्रति महिना रू ३००/- का दरले १० महिनाको रू ३०००/-

श्रेणी : घरवाट आउन जान सक्ने अपाङ्गता भएका वालवालिकालाई महिनाको रू ५०/- को दरले १० महिनाको रू ५००/- ।

कुनै पनि छात्रवृत्ती दोहोरो नपर्नेगरि वितरण गर्नुपर्नेछ । छात्रवृत्ती वितरणका श्रेणीगत विवरण अनिवार्य रूपमा शिक्षा विभाग समाहित शिक्षा साखामा पठाउनुपर्नेछ ।

 स्रोत : कार्यक्रम कार्यान्वनय पुस्तिका, शिक्षा विभाग